Publicerad den Lämna en kommentar

Diagnostik vid Hälsoanalysen

I traditionell kinesisk medicin arbetar vi med olika diagnosmetoder för att kunna fastställa ert välmående. Symtom och sjukdom är i Traditionell Kinesisk Medicin obalanser. När kroppen hamnar i obalans kommer kroppen skicka ut signaler och dessa signaler är sådant som vi kan läsa av. Dessa diagnosmetider används vid vår Hälsoanalys. Hälsoanalysen görs första gången du besöker oss samt vid varje återkommande besök för uppföljning. Läs mer om vår Hälsoanalys och ditt första besök här.

舌头 Tungdiagnostik

Vår tunga avspeglar kroppens inre hälsa. Alla ändringar, positiva eller negativa, kommer att speglas i tungan. Vid en hälsoanalys observeras tungans färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor och prickar. Det viktigt att inte äta eller dricka något som färgar tungan innan diagnos, för att vi ska kunna göra en korrekt diagnos.

 

脉冲 Pulspalpation

händer diagnos position akupunktur tkm

Palpation av pulsen är i kinesisk medicin helt olik från den västerländska vården. Genom att lägga tre fingrar på handleden kan man känna de olika rytmer och slag av pulsen. Dessa rytmer och slag representerar olika tillstånd. Traditionellt sett finns det 28 olika pulsklasser. Att läsa av pulsen kräver lång erfarenhet och övning. Görs det rätt, kommer man att få en bra bild av patientens tillstånd. Här är det även viktigt att inte dricka/äta sådant som kan ändra pulsen. Exmpelvis kaffe, energidrycker eller starkt te.

Observation

Helen är välutbildad i ansiktsdiagnos och kan med en blick se sjukdomsyttringar i ditt ansikte. Även ansiktet speglar vad som pågår i kroppen, vid observation kollar man efter färger, streck och andra tecken i kroppen som kan visa på din inre hälsa.

Helen kommer att undersöka era naglar, hudens färg och din kroppshållning. Allt är signaler från kroppen kring ditt välmående.