Matintoleranstest

<– tillbaka till översikt: Behandlingar

Matintolerans är inte detsamma som matallergi

En vanlig förvirring uppstår generellt när orden matallergi och matintolerans kommer in i en mening. En klassisk matallergi (så som jordnötter eller skaldjur) karakteriseras vanligtvis av en omedelbar och ofta allvarlig reaktion på immunsystemet när det utsätts för speciell mat. Normalt uppstår symptomen inom fem minuter efter man ätit eller kommit i kontakt med den olämpliga maten, reaktionen kan fördröjas upp till två timmar. Vid matallerig sker en ökad produktion av antikroppen IgE.

Människor som visar upp symtom på matintolerans förleds ofta av den medicinska expertisen och media att tro att deras tillstånd enbart finns i huvudet eller att dom behandlas för sina psykiska problem för tillståndet, snarare än för orsaken.

Även icke livshotande matintolerans ska aldrig underskattas då dess påverkan på lidande personer kan vara av stor betydelse, allvarlig påverkan på deras förmåga att leva normala friska liv.
Spridningen av matintolerans är enormt stor och bedöms som 45% av populationen kan vara påverkade. Många människor med matintolerans upplever mer än ett symptom. Symptomen kan ofta vara vaga och grund orsaken av problemen är inte alltid korrekt diagnostiserade.

De som har problem klagar ofta att de upplever sig vara i en ”dimma”, känner sig uppsvällda och trötta hela tiden. I grund och botten är matintolerans din kropps onormala reaktion på viss mat som kan manifestera sig på många olika vägar. Vissa människor kan ha ett symtom som tex svår huvudvärk medan andra har oturen att uppleva irriterad tarmsyndrom, migrän, hud- eller andningsproblem.
I själva verket så får många människor som lider av matintolerans diagnos i efterskott och först efter att ha tagit bort ”problemmaten” kommer insikten att de upplevt mindre symptom som ett resultat av intolerans i hela sitt liv!

Problem med matsmältningssystemet
Fler och fler forskningsresultat visar på att våra vanligaste åkommor och symtom kommer från problem med matsmältningssystemet.

I våra tarmar har tarmslemhinnan funktionen att ta upp näringen i det vi äter. Fungerar inte denna p.g.a. skada, inflammation eller att den ”läcker” resulterar detta i din kropps onormala reaktion på viss mat. Dessa nedsatta funktioner kan bero på matintolerans. Matintolerans är inte desamma som matallergi. Man beräknar att ca 45 % av oss kan lida av en matintolerans.

Vanliga symtom vid matintolerans är: 

• Gaser i magen • Orolig mage • Förstoppning eller diarré • IBS

• Trötthet • Huvudvärk/migrän • Depression

• Utslag • Ledbesvär • Artrit • Ångest • Astma • Bronkit • Sömnbesvär

• Hudirritation • Muskelsmärtor • Dåligt näringsupptag • Vattenansamlingar • Viktkontrollproblem • Svullnad • Koncentrationssvårigheter

 

Vill du veta om dina besvär kan kopplas till matintolerans?
Hälsokurens matintoleranstester är av hög kvalitet och vi tillhandahåller 4 olika tester*.
Testerna påvisar eventuella IgG matrelaterade antikroppar för en rad olika matvanor.

FoodDetective
Test 47/57     testar 47/57 matvaror. Anpassat för Skandinavisk mathållning.  1550 kr

FoodDetective finns inte längre tillgängligt. Se nedan för tillgängliga tester.

 

FoodPrint
Test 80 –    testar 80 matvaror. Anpassat för Skandinavisk mathållning.   3280 kr
Test 120 –   testar 120 matvaror.  3780 kr
Test 200 –  testar 200 matvaror.   4280 kr

 

Testerna utförs av terapeuter som har utbildning.

Testet är snabbt, enkelt och säkert att utföra.
*I priserna inkluderas provtagning och konsultation vid resultat av testet. Önskas fler konsultation- och uppföljningstillfällen tillkommer 550kr per tillfälle.

När får jag veta mitt resultat?

FoodPrint-testet sänds till laboratorium Cambridge Nutritional Sciences Ltd, England. Testresultatet kommer efter ca 3 veckor.