Mat som Medicin – Kinesisk Kostlära

 <– tillbaka till översikt: Kurser & Föreläsningar

Kost för individen enligt TKM

Med alla olika dieter och varje dag är det nya varor som du inte ska äta, hur ska man navigera genom denna kostvärld? Hur vet du vilken diet som passar dig och vad du kan äta? Kanske det dina vänner mår dåligt av ger dig mer energi? 

Vad ska man äta eller inte äta när man mår dåligt eller är sjuk? Hur ska man äta för att förbättra sin hälsa eller underlätta läkningen av kroniska besvär?

I Kinas mångtusenåriga traditioner har man hävdat att kosten är av största vikt för välmåendet och man har definierat vad alla födoämnen har för effekt för att kunna använda dem rätt vid sjukdomar och för bibehållandet av hälsan.

Kursinformation

Under kursens gång ger vi de verktyg som behövs för att skapa rätt förutsättningar för att Du som deltagare kan arbeta praktiskt med mat som medicin.

Under kursen lär vi oss om fem elements-teori, yin & yang och diagnosmetoder, ätandeprinciper m.fl. för att skapa en bild av individens behov. Vi kommer att gå igenom kostlärans roll i Traditionell Kinesisk Medicinsk behandling och hur det sett ur ett kinesiskt perspektiv är den allra viktigaste behandlingsformen och det är nog den moderna människans största svaghet – vi äter ihjäl oss!

Vad kinesisk kostlära kan lära oss är hur vi ser på maten och när vi ska äta vad. Just förlåtelsen för maten är viktig: Varför äter jag det här? Är det kroppens behov eller är det mitt begär? När jag äter den här råvaran – vad har den för effekt på mig? Ta t.ex. Chili – vad har den för egenskaper, hur påverkar den min kropp?

Kursen anpassas efter västvärldens födoämnen, vanliga råvaror som går att få tag på i Sverige och västerlänningens kostbehov samt det västerländska klimatet. Helen lägger stor vikt på att vi ska lära oss genom att själva göra, därmed kommer Helen att presentera olika råvaror och deltagarna kommer att få förståelse för födoämnena genom interaktivt lärande.

  • Steg 1 – Vi går igenom egenskaper enligt Yin&Yang och 5 elements-teori, TCM m.fl. som definierar vilka matvaror som passar oss.
  • Steg 2 – Vilken slags mat passar just dig? Vi kommer att gå igenom hur du kan anpassa maten efter dina behov och för att förbättra din hälsa.
0