Tungdiagnostik


<– tillbaka till översikt: Kurser & Föreläsningar

Vad säger din tunga? 

Vår tunga avspeglar vårt inre! Vår tunga avspeglar kroppens inre hälsa. Alla ändringar, positiva eller negativa, kommer att speglas i tungan.

tungdiagnostik

Lär er att se hur tungan avspeglar vårt inre tillstånd. Vad betyder det att du har röd tunga, tandavtryck eller extra mycket beläggning?

  • Steg 1 – Vi lär oss att titta på tungans färg, form, beläggning, fuktighet, sprickor och prickar. Efter detta lär vi oss att identifiera olika hälsotillstånd kopplade till förändringar i färg, form osv.
  • Steg 2 – Vi lär oss de olika delarna av tungan, respektive del är relaterade till specifika organ. Här kommer ni få chansen att analysera det egna tillståndet och ”frivilliga studieobjekt”.
  • Avslutningsvis pratar vi om åtgärder som behövs för att återställa balansen i kroppen.

Tungdiagnostik kan göras i föreläsningsform eller kursformat.